Meyve ağaçları budama şekilleri nelerdir?

Meyve fidanları veya meyve ağaçlarının budama amacı genellikle verimi artırma kapasitesini artırmaktır. Meyve veren ağaçların nasılbudanacağını biliyormusunuz. Meyve ağaçlarında budama şekilleri şu şekilde sıralanabilir;

  1. Goble Budama Şekli
  2. Doruk dallı Budama Şekli
  3. Piramit
  4. Palmet

Meyve ağacı budaması nasıl olmalıdır?

Meyve ağaçlarında çoğunlukla yağış oranının yüksek olduğu bölgelerde goble ve palmet şekli tercih edilir. Yağış oranının düşük olduğu ve kurak iklime sahip olan bölgelerde doruk dallı ve piramit şekilleri uygulanmaktadır. Meyve ağaçlarınız da şekil budaması gerçekleştireceğiniz zaman bölgenizin ekolojik şartlarına dikkat ederek budama işlemini yapmanız gerekmektedir. Yanlış uygulanan ağaç budama şekilleri ağaçlarınızın ağır hasar almasına meyve veriminin düşmesine, kurumasına ve hatta yok olmasına sebep olabilir. Bundan dolayı ağaçlarınız da budama işlemi gerçekleştireceğiniz zaman mutlaka alanında uzman kişi yada kurumlardan yardım talep ediniz.

meyve budama

Meyve ağaçları budama yolları

Budanacak olan ağaç toplu incelenmeli ve her dal ayrı ayrı ele alınmalıdır. Gövde üzerinde tacı oluşturan ana dallar aynı yükseklikte ve eşit kuvvette olmalı, merkezi eksen etrafında eşit açılarla dağıtılmalıdır.

Budama işlemi gereğinden fazla yapılan fidanlarda geç meyveye yatma durumu oluşur bundan dolayı budama işlemleri amaca uygun şekilde yapılmalıdır. Fidan üzerinde yan dallar meydana getirilirken bu dalların fidan gövdesi ile oluşturacakları açının ihtiyaç duyulan genişlikte olmasına dikkat edilmelidir. Dar açılı olan yan dallar meyve ağacının ileri ki dönemlerinde meyve ağırlığına ve yüküne dayanacak mukavemette olmayıp kolaylıkla kırılır.

Ayrıca dar açılı gelişen yan dalların meyve verimliliği de düşüktür. Bundan dolayı dar açılı yan dalların ağaç gövdesi ile kaliteli bir açı oluşturabilmeleri için budama işlemi ile beraber çatallar yada teller gibi farklı malzemeler kullanılarak açılar genişletilebilir. Meyve ağaçlarına uygulanacak olan şekiller ekolojik bölgelere göre farklılaşmaktadır. Bundan dolayı ekolojik şartlara uygun şekil budaması yapmak önemlidir.

Meyve Ağacı Bakım Budaması

Bu budama işlemi yönteminde sadece kurumuş, ölü veya güçlü olarak birbirlerinin içine geçmiş dallar ayıklanır. Meyve ağacı budama Bu şekilde budama işlemi yapılmış meyve ağaçlarının verimlilikleri ve meyve renkleri iyi olmakla beraber meyveleri küçük ufak kalır ayrıca meyve dalları ağacın dış yüzeyine doğru kayar ve iç bölümlerinin verimi düşer.

Meyve Ağaçları Dal Seyreltme Budaması

Bu budama işlemi yönteminde sadece zayıf meyve sürgünleri ve kalanların da yarı kısmı ayıklanır. Ağaç üzerinde bulunan sürgünlerde kısaltma işlemi gerçekleştirilmez. Bu yöntemle budama işlemi yapılan meyve ağaçlarında ağacın ışıklanması, meyvelerin iyi verimlilik, şiddetli budanan ağaçlara göre çok yüksektir. Ayrıca meyveleri ufak kalır.

Meyve Ağaçlarında Geleneksel Budama

Bu budama yönteminde kötü meyve dalları ayıklandıktan sonra geriye kalan meyve dallarında sürgünü büyüme gücüne göre bir kısaltma işlemi uygulanır. Bu kısaltma işlemi çoğunlukla sürgünün yarısı kadardır. Bu budama yöntemi ile budanmış meyve ağaçlarında meyve büyüklüğü önceden anlattığımız iki budama yöntemine göre artar. meyve ağaçlarındaki verimin azalması budama işleminin şiddetine bağlıdır.

Meyve ağaçları budama şekilleri nelerdir?” için bir yorum

Bir yanıt yazın

1.9k
295