Blog

Bahçe Düzenleme Tasarımları

Bahçe tasarımcıları veya Bahçıvanlar halka açık veya özel bahçelerde, villarlarda, site alanlarında, okul, kolej, hastane ve parklarda çalılar, güller, çimler, ağaçlar, ve çiçeklerin bakımlarını yaparak onlara zarar verecek yabancı ve zararlılarla mücadele etmeyi çok iyi bilmelidir.

Bahçıvanlar aşağıdaki iş kollarını çok iyi bilmektedirler / zorundadırlar

  1. bitki dikimi, ağaç budama, toprak gübreleme
  2. gerektiğinde bitkileri çoğaltma işlemleri
  3. bahçelere göre uygun bitkileri dizayn etme
  4. bitkilerden zararlıları ayırma, hastalıklarla mücadele
  5. peyzaj uygulama ve temel inşaat işleri yapabilecek kapasitede olurlar
  6. bahçede kullanılam alet ve techizatların bakımı ve tamiratı

Peyzaj Uygulama yapacak kişilerin; dikim, budama, püskürtme, gübreleme bilgisi olmalıdır. Bitkilerdeki zararlıları tanımlayabilme ve önceden tespit etme. Bitkilerin içinde yabancı ot kontrolü bilgi ve becerisi olmalı. Elektrikli el aletlerini kullanabilme bilgi becerisine kesinlikle sahip olmalıdır. Bahçıvan veya Peyzaj Uygulaması yapacak kişinin peyzaj uygulama bahçelerin bakımını tasarlar, bitkileri geliştirir, bakımını yapar ve bahçenin durumuna göre yeniden şekillendirme kabiliyeti olmalıdır.

1.9k
296