Goble sistemi budama nedir?

Goble sistemi ile ağaçlar nasıl budanır? Goble ağaç budamanın amacı nedir? Goble tekniği ile budama yapmak ağaca faydalımı? Goble budamanın amaçları nelerdir? Gogle şekli ile fidan budaması ne zaman yapılır? Goble budama hakkında bilgiler. çoğunlukla nem oranının yüksek olduğu coğrafi bölgelerde kullanılan şekil budamasıdır. Goble şekli budama Türkiye’de ve Dünyada uzun senelerdir kullanımı tercih edilen bir şekil budamasıdır. Goble budama nedir? Goble şekli budama ağaç üzerindeki üç ana daldan meydana gelen bir budama şeklidir. Nerede ise tüm meyve ağaçları türleri için uygun olan bir budama türüdür. Goble budama meyve ağacı fidanının dikim işlemi gerçekleştirildikten hemen sonra toprak yüzeyinden 50 cm yükseklikten kesilerek uygulanır. Bu budama işlemi meyve fidanına uygulanırken fidanların gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi bakım işlemlerine de ekstra bir özen gösterilmesi gerekmektedir.

İlkbaharda goble budama

Goble ağaç budaması yağılırken belirli mevsimler / aylar göz önüne alınmalıdır. Alakasız bir zamanda goble budama yapılamaz. İlkbahar mevsimi süresi içerisinde büyüme ve gelişmesini sürdüren meyve fidanlarına temmuz, ağustos aylarında ilk şekilleri verilir. Meyve fidanı üzerinde aralarında 8 cm mesafe bulunan ağaç gövdesi ile 50 derecelik açı yapan büyüme ve gelişme kuvvetleri aynı oranda olan üç ana dal seçilir. Bu belirtmiş olduğumuz dalların haricinde meyve fidanı üzerinde bulunan diğer dallar varsa eğilir ve bükülür. Bu uygulanan işlem ile ilk sende yapılan işlemler sona erer. İkinci sende ise bir kış dönemi geçiren meyve fidanlarında bakım işlemleri dikkatle uygulanmalıdır. Bu belirtmiş olduğumuz uygulamalarla meyve fidanı üzerinde bulunan sürgünlerde güçlü bir büyüme gelişimi sağlanır.

goble budama nedir?

Goble budama ayları; Temmuz ile ağustos aylarında meyve fidanı üzerinde bulunan her ana dal üzerinde biri yardımcı olmak üzere diğeri ise ana dalın devamı olmak üzere iki dal tercihi yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus yardımcı dal ana dalla rekabet etmeyecek güçte ve ayrıca 15-20 cm mesafede olmalıdır. Ağaç budama >> Aynı sene içerisinde tercihi yapılan yardımcı dallar belli bir uzunluk üzerinde kesilmelidir. Yalnız 40-60 cm’nin altında büyüme ve gelişme gösteren dallara dokunulmamalıdır.

Goble ağaç budama teknikleri

Goble ağaç budamasında üçüncü yılda dikkat edilmesi gereken husus yardımcı dallar bir önceki senenin ters istikametinde seçilmelidir. Ayrıca önceki senelerde eğilmiş ve bükülmüş olan dallar kesilerek meyve ağacı üzerinden uzaklaştırılmalıdır. Meyve ağaçlarında goble şekli budama işlemi yapılırken budama esaslarına dikkat edilmeli ve budama işlemine uygun alet ve ekipmanlarla yapılmalıdır. Ayrıca goble şekli meyve ağaçlarında budama işlemi uygulanacağı zaman bu alanda uzman olan kişi ya da kuruluşlarda yardım alınmalıdır. Meyve ağaçlarında şekil budaması yapılırken doğru işlem yapılmaması halinde ürünlerin ağacın meyve ürününe yatması ya da hiç meyve verimine yatmaması gibi olumsuz koşullar meydana gelebilir. Goble ağaç budama için en uygun zaman Temmuz ile Ağustos zamanıdır.

Planlı bir budama fidanların gelişimi ve meyve kalitesi için büyük önem taşır.

Goble sistemi budama nedir?” için bir yorum

Bir yanıt yazın

1.9k
294