Bermuda çimi hangi bitki cinslerinin türüdür?

Ekim 30, 2021 Yazarı admin 0

Bermuda çimi nedir? Bermuda çimi Cynodon dactylon çok geniş bir dağılım alanına sahip olduğu için gen merkezinin bulunduğu coğrafi alana ilgi yoğun olmuştur. Bermuda çiminin Afrika kıtasında 7, Asya kıtasında 3, Australya’da 2 ve Avrupa’da 1 çeşifir vardır. Cynodon transvaalensis, Afrika Bermuda çimi, çok ince tekstürü, dar sarımsı yeşil dik yaprakları, üç nadiren iki ya da dört kısa salkımlı gevşek başak yapısına sahip küçük çiçekleri ile diğer bitkilerden kolayca ayırt edilebilen bitkileri içermektedir.

Bemuda Çimi Özellikleri

Cynodon dactylon C4 bitkisi olup sıcak iklimde yetişebilen, sürünücü çok yıllık otsu bir bitkidir. C. dactylon ilkbaharın sonlarına doğru büyümeye başlar ve sıcak yaz aylarına kadar devam eder; başlangıçta ilkbaharda büyürken çoğunlukla nişasta olan rizomlarında depoladıkları karbonhidrat rezervlerini kullanırlar. Rizomlar bitkinin toprak altındaki
dokusunun %90’ını oluşturur ve köklerle birlikte bitki rezervlerinin %70’ini biriktirir. Bahar aylarında, rizomların gelişimi bitkinin üst aksamının gelişiminden daha erken başlar. Stolon ve rizomun her birinde boğumlar, kökler, dallar ve yeni bitkilerin oluşumundan sonra, parmak gibi başakların (spike-parmaksı) çiçeklenmesi başlar.

Bermuda çiminin toprağı nasıl olmalı?

Bermuda çimlerinin tamamı çeşitli toprak tiplerine toleranslıdır, fakat pH’sı 6–7 arasında olan ve iyi drene edilmiş topraklarda en yüksek kalite elde edilmektedir. pH’sı 7.5 ve üzeri olan topraklar besin elementi eksikliğine neden olmaktadır. Günlük olarak en az altı saat tam güneş alması gerekir. Bermuda çimi bol güneş aldığı takdirde en iyi büyüme performansını gösterir. Gölgeli durumlarda fotosentez engellenerek, büyüme yavaşlar. Aşırı gölgeye maruz kalan bermuda çimlerinde ince, solmuş yapraklar, boğumlar arasında uzamalar ve buna ek olarak sürgün ve kök yoğunluğunda azalma meydana gelmektedir.

Bermuda çimi sulaması nasıl yapılır? Bermuda çiminin büyüme safhasında özellikle de yaz aylarındaki buharlaşma da dikkate alınarak her hafta sulanması gerekmektedir. Hem iklim koşulları hem de toprak tipi sulama ihtiyacını etkileyen önemli faktörlerdir. Sulama sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.

Bermuda çimi (Cynadon dactylon) dünyanın tropik bölgeleri ve subtropik bölgelerinde dağılım göstermekte ve çim alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır.

Bermuda çimi yem bitkisi, çim bitkisi, toprağı korumak ve kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Tarımsal üretim ve çevre korumanın her ikisi için de önemli bir role sahiptir.

Türkiye’de bermuda çimi; Köpek dişi veya Bermuda çimi gibi değişik adlarla anılan çok yıllık bir bitkidir. Cynodon cinsi Graminae (Poaceae) ailesinin Chloridoidae alt familyası, Cynodonteae kabilesi ve Chloridinae alt kabilesindendir.

Basılmaya en dayanıklı çim: Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı çok yüksek olan Bermuda çiminin kendini yenileme
yeteneği yüksek, gölgeye dayanımı zayıftır. Basılmaya dayanımı, kendini yenileme gücünün yüksekliği nedeni ile koşu alanları futbol sahaları ve değişik spor alanlarında başarı ile kullanılmaktadır. Kış aylarında dormant haline geçmesi ve rengini kaybetmesi nedeniyle kış sporları yapılan alanlar için çok uygun değildir.