Meyve Ağaçlarında budama ne zaman yapılır?

Ağaç budama hangi aylarda yapılır? Budama zamanı nasıl yapılır? Çiçek açmış ağaç budanır mı? Ağaç budama bilindiği üzere Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılır. Bu ağaç budama mevsimi ve zamanı ağaçların cinsine ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Ağaç budama zamanında bütün ağaçların budanması ağaçların gelişimine büyük katkı sağlar. Ağaç budama işleri yaparken özellikle mevsimlik ve yüksek ağaçlarda alanında deneyimli belgeli kişi ve kurumlarla çalışılması gerekir.

Ağaç budama ne zaman yapılmalı

Ağaçlarda Şekil Budama zamanı; genç fidan ve ağaçlarda yapılan budamadır. Büyük ağaçlarda şekil budaması yoktur! Burada amaç ağaca doğal taç gelişimi içinde dallarını oluşturmasını sağlamak ve büyümesine yardımcı olmaktır. Amaç sağlam yapılı, dengeli ve yenilenen bir taç oluşturmaktır. Şekil budamasında 60 cm.den birinci taç alınır. Sonra aynı noktadan çıkmayan, oldukça eşit dağılımlı, en iyi gelişen 3 dal seçilerek 25 cm.den kesilir. Böylece ikinci taca yönlendirilmiş olur. Bunlardan çıkan sürgünlerde 25 cm olunca kesilir. Kesim, kesim yeri yuvarlaklaşınca yapılır. Ana çatı dalı üzerinden çıkan güçlü sürgünlere izin verilmez. Bunlar daha inceyken kesilip atılmalıdır. İkinci ve üçüncü dal üzerindeki güçlü dalların bırakılması lazımdır.

Ağaçlarda Verim Budaması Zamanı Verim çağına gelmiş ağaçlarda kesinlikle şekil verme amacıyla budama yapılmaz. Bazı ağaçların özel durumlarından ötürü verimlilik budaması yapılırken sadece kuruyan, hastalıklı, obur nitelikli ve birbirine rakip olan dallar kesilip atılır. Bu işlemleri ne kadar erken yaparsak yaralar daha çabuk kapanacağından ağaç o kadar iyi büyür. Bütünüyle budama bir temizlik işlemidir. Bundan fazlası değildir. Yukarıda bahsedilen dallar haricindeki dalları verim budaması altında kesmek ağaca zarar vermekle kalmayıp ağacın verimliliğinin ön şartı olan dengenin de bozulmasına yol açar

Ağaçlarda Gençleştirme Budaması Zamanı Verimlilik sürgün oluşturmayla doğru orantılıdır. Bu sürgünlerin dengeli gelişen ve meyve tomurcuğu oluşturan sürgünler olması gerekir. İlkbaharda hem sürgün hem meyve oluşumu söz konusudur. Belli bir yaştan sonra yeterli yeni sürgün veremez hale gelir ve verim düşer. Bu husus azot/karbon dengesi ile ilişkilidir. Tam verim çağındaki genç ağaçlarda bu oran istenen seviyede iken, yaşlılıkla beraber verimsizliğe sebep olacak şekilde değişir. Gençleştirme budaması ile yaşlılıkla birlikte verimliliğin aleyhine gelişen durumu düzeltmeye çalışırız.

Bir yanıt yazın

1.9k
294