Ağaç aşılama nasıl yapılıyor?

Nisan 19, 2023

Ağaç aşılamak için belirli mevsimlerin gelmesi gerek. 12 ay ağaçlar aşılanmaz. ağaç aşılamak için neler yapmak gerekiyor? bitkilere aşı nasıl yapılır? Aşılama için nasıl yöntemler uygulanır? Aşı yapmak için hangi aylar beklenir. Öncelikle aşının tanımını bilmek gerekir. Aşı Nedir? Aşılama, iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaşarak ve büyümelerine devam edecek şekilde birleştirme tekniği veya sanatıdır. Yeni bitkinin üst kısmını veya tacını meydana getirecek olan aşı kısmına kalem, alt kısmını veya kökünü meydana getirecek kısmına anaç adı verilir.

Aşı neden yapılır? Aşı yapmanın püf noktaları

Tür ve çeşidin ismine doğru fidan üretimi, Başka ve kolay metotlarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan
kalkmasına engel olmak, Büyük ağaçların çeşitlerini değiştirmek, Islah çalışmalarında belirli özellikleri için seçilen çöğürlerin. Büyümelerini çabuklaştırmak, Ağaçların zarar gören kısımlarının tamiri, Bazı anaçların özelliklerinden (bodur anaçlar gibi) yararlanmak, İyi bir çeşit aşılamak, Virüs hastalıklarının incelenmesi için aşı yapılır.

Meyve fidanı aşılama

Meyvecilikte aşı ile üretim en emin ve çabuk sonuç alınan bir tekniktir. Aşı için bir anaç ve bir de damızlık ağaç isterseniz fidanda olabilir. Genel olaak aşı yapılacak ağaç ile fidanlara anaç diyoruz; kendisinden aşı kalemi alınana ise danızlık ağaç adı verilir. Bağ ve bahçe ziraatında aşının ya da aşılama tekniğinin bir çok
türü var ise de bunları iki ana grupta toplanabilir.

Meyve Ağacı Aşı Çeşitleri

Meyve ağaçları veya fidanların aşılanması için bilinen ve genellikle uygulanan iki tür aşı türü mevcuttur. Bitkilerinize en uygun aşıyı yaptırabilirsiniz. Aşı çeşitlerini şu şekilde açıklayabiliriz;

  • Göz Aşıları – Yaprak Aşısı
Ağaç aşılama yöntemi nasıl olur Ağaçlarda Aşıma Süreci

Altında odun dokusu bulunan veya bulunmayan küçük bir kabuk parçası ile bunun üzerindeki tek bir göz ile yapılan aşılara göz aşısı denir. Göz aşıları, yalnızca bir tomurcuğun (gözün) kullanıldığı özel bir kalem aşısı şeklidir. Göz aşıları meyve ağaçlarının çoğaltılmasında, kalem aşılara göre daha çabuk uygulanabilir. Göz aşıları, küçük fidanlarda kullanılmaktadır. Göz aşılarının çoğu, anacın aktif büyüme halinde bulunduğu, kabuğun odundan kolayca ayrıldığı mevsimde yapılır.

Bitkilerde göz aşıları ne zaman yapılır? Göz aşıları uygulandığı dönemlere göre; İlkbahar Mart, Nisan aylarında (erken sürgün aşı dönemi). Mayıs sonu ile Haziran başı (Haziran göz aşısı veya geç
sürgün göz aşısı dönemi). Temmuz sonlarında başlanır ve Eylül başına akdar devam eder. (durgun göz aşısı dönemi) olarak gruplandırılabilir.

Göz aşısı nasıl yapılır?

Ağaçlarda Göz Aşısının Yapılışı Şu Şekilde Olmalıdır: Toprak seviyesinden 15 santim yükseklikten itibaren, aşı çakısının ucu ile anacın kabuğu (T) şeklinde kesilir. Kesik kısmın iki kenarındaki kabuk, aşı çakısının tırnağı ile yerinden kaldırılır. Bundan sonra üzerinde aşı gözlerinin bulunduğu kalem ele alınır. Bir gözün üst ve altında bir parmak kadar bir kısım bırakıldıktan sonra, gözün altı hafif odunlu olarak kesilir. Anacın tepesinin daha yüksek tarafında iki anacın kesilen kısmına yukarıdan aşağıya doğru sürülerek yerleştirilip, rafya ile sarılır. Göz aşılarının tutup tutmadıkları, aşıdan 15 ile 20 gün sonra belli olur.

  • Kalem Aşısı

Taze kesilmiş anaçla taze kesilmiş kalemin kambiyum bölgelerinin üstüne gelecek şekilde sıkıca temas ettirilerek anaç ile kalem arasında bir bağlantı kurulmasına kalem aşısı denir. Kalem aşıları, göz aşısı yapılamayacak olan meyve ağaçlarına yapılır. Kalem aşılarında, üzerinde 2, 3, 4 göz bulunan bir dal parçası (kalem) kullanılır. Kalem, üzerinde birkaç uyur göz bulunan ve bir sürgünden ayrılmış bir parçadır. Birçok kalem aşı yöntemi bulunmakla birlikte pratikte en çok kullanılanları kakma aşı, çoban aşısı, yarma aşı ve İngiliz aşısıdır.