Lale bitkisinin büyüme aşamaları

Bir lale soğanı büyürken gangi aşamalardan geçer. Lalelerin büyümesi için uygun sıcaklık ortamları. Lalenin büyüme aşamları için gerekli ortam nasıl hazırlanır. Lalenin büyüme evreleri ile ilgili içerikler sunacağuz. Laleler belirli aylarda kısa ömürlü bir hayat süren bir bitki çeşididir. Laleleri hemen hemen sevmeyen yoktur. Çok farklı şekil ve renklerde çiçek açabilirler.

Lale bitkisinin iklim ve toprak istekleri, Organların büyümesi, gelişmesi ve yaşlanması şeklinde karakterize edilen lalenin yaşam döngüsü çeşitli doğal ve çevre koşulları tarafından etkilenmektedir. Bu döngüyü etkileyen faktörlerin başında sıcaklık, ışık ve nem gelmektedir. Ekonomik anlamda lale soğanı ve çiçek yetiştiriciliğini ayrı işletmelerde üretimi yapılmaktadır. Çünkü her iki materyalin üretiminde kültürel yöntemler, toprak ve iklim istekleri bakımından farklılık bulunmaktadır.

Lale bitkisinin büyüme aşamaları

Lalenin Yetişecek Toprağın Hazırlık Aşaması

Tarımın diğer alanlarında olduğu gibi soğanlı bitkilerin yetiştiriciliğinde de toprak son derece önemlidir. Bitkilerin yetişebilmesi için toprağın işlenmesi ve uygun duruma getirilmesi gerekir. Bu amaçla toprak herhangi bir alet ile gevşetilir, karıştırılır, ufalanır lalenin sağlıklı gelişmesi için toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyi düzeyde tutulması gerekir. Toprağın 50 cm lik kısmı bitkinin beslenmesi açısından çok önemlidir. Bu kısım aynı zamanda bitkini köklerinin yayıldığı alandır. Bu nedenler toprak sonbaharın başında 30 cm derinlikte sürülmelidir. Sonbahardaki sürme işleminin sağlayacağı faydalar şunlardır;

  • Toprak işleme sonbaharda köklerin rahatlıkla gelişerek geniş alana yayılmasını sağlar. İlkbaharda Laleler Böylece bitki sonraki yıl ilkbaharda kuvvetli gelişme olanağı bulur.
  • İşlenerek gevşeyen toprakta mikroorganizma faaliyetleri çok daha iyi olur.
  • Gevşek bünyeli topraklarda yağmur suya kolaylıkla nüfus eder. Toprağın üst kısmında döllenme engellenerek soğanların çürümesi önlenir. Alt kısımlara nüfus eden yağmur suyu depolanır ve gelişme döneminde bitki tarafından kullanılır.                                   
  • Toprak işleme yabancı ot mücadelesine büyük çapta yardım eder.
  •  Lale çiçeklenme döneminden geç sonbahara kadar olan dönemde soğanların sudan korunması bitkinin beslenmesinden daha önemlidir. Soğanın gelişmesi köklerin fazla suda boğulmayarak işlerini rahatça yerine getirmesi ve mikroorganizmaların normal faaliyette bulunabilmesi için toprakta yeteri kadar hava bulunması gerekir. Topraktan fazla suyun alınması toprağın iyi işlenmesiyle sağlanabilir.

Laleleri Yetiştirme, Lalelerin Bakımlar Nasıl Yapılır?

Toprağın dikim için hazırlanmasında karakteri göz önünde bulundurulması gereken önemli bir faktördür. Lale soğanının dikileceği toprak yaz aylarında kuru bırakılmışsa eğer dikimden en az 15 gün önce bir kez sulanmalıdır. Sulama yapıldıktan sonra toprak tava gelir gelmez 30 cm derinliğe kadar sürülmelidir. Sürülme sırasında meydana gelen iri tezeklere ufalanmalı toprak yüzeyinde bulunan çeşitli bitki artıkları tırmıklanmalıdır. Önceden belirlenen yerlere hazırlanan 1 metre enindeki tavaların uzunluğu tavlanın büyüklüğüne göre ayarlanır. Tavaların arasında yarım metre yürüme alanı bırakılır.

Lale Ne Zaman Dikilir?

Ekim, kasım aylarında sıra yöntemi ile dikim uygulanır. Homojen havalanma sağlamak için dikim sıraları hakim rüzgarların estiği yönde olmalıdır. Kesiksiz toprak yapısı ve su birikintileri hastalıklara yataklık yapacağından arazinin düzenlenmiş olması gerekir. Lale soğanları büyüklükleri farklı olsa da ortalama 10-13 cm derine dikilir. Ağır topaklarda ise soğanın 6-7 cm derine dikilmesi yeterlidir. Sıralar 100 cm sıralar arasındaki mesafe 30-40 cm olur. Soğanlar büyüklüklerine göre 5-10 cm arayla dikilir. Verilen ölçülerden daha sık dikilen lalelerde yapraklar rahat gelişme fırsatı bulamaz. Geç dikim köklerin tahribatına ve soğanın biriktirdiği karbonhidratın bir kısmının boşa tükenmesine neden olur. Lale dikimi ayları İzleyenlerin gelişimi de olumsuz etkilenir. Soğanlar iklim koşullarına bağlı olarak mart sonuna ve nisan başında sürgün vermeye başlar. Dikim yapılırken büyüklükleri ve renkleri aynı olanları bir arada bulunmasına dikkat edilmelidir. Bir metrekare alana ortalama 150-250 soğan dikilebilir. Kök çürüklüğü en önemli soğan hastalığıdır. Dikimden önce toprağın ve soğanların dezenfekte edilmesi gerekir. Özellikle daha önce sebze yetiştiriciliği yapılan yerlere dikilecek soğanların dezenfekte edilmesine özen gösterilmelidir.

Lale Nasıl Sulanır?

Bitkiler normal gelişimlerini sürdürebilmek için kökleri aracılığıyla topraktan suları alır. Lale gibi ilkbaharda çiçek açan türler erken ilkbaharda vejetasyona başlar. Bitki büyüme sürecinde gerekli su ihtiyacını erken ilkbaharda düşen yağışlarla karşılayabilir. Ancak bu dönemde yağışların yetersiz olması halinde topraktaki eksik su sulama suyuyla tamamlanmalıdır. Su genel olarak lalenin sağlıklı gelişmesi, uzun ömürlü olması ve soğanın büyümesi için gereklidir. Doğal yollarla karşılanmadığında yapay yollarla su verilmelidir. Başarılı yetiştiricilik için toprağın özellikleri, yağış düzeni ve bitkinin durumu dikkate alınarak sulama programı uygulanmalıdır. Gelişme dönemi boyunca toprakta yeterli miktarda nem olması lale soğanının gelişimi açısından son derece önemlidir. Toprakta su eksikliğinin sonuçları gelişme döneminin kısalması, gelişimde yavaşlama veya gerileme, çiçeklenmenin az ve kısa oluşu, bitkinin kısa boylu çiçeklerin küçük yaprak alanının az, soğan veriminin düşüş olması şeklinde görülür.

Lale Bitkisinin Özellikleri Nelerdir?

Pazarlamada soğanın veriminin belirleyici oluşu göz önüne alındığında sulamanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Lalede solunun ile su kaybı olur. Su kaybında rüzgar hızı, hava sıcaklığı, hava nemi gibi çevresel faktörler de etkili olur. Lalenin kök bölgesinde su eksikliği yavru soğanın oluşumu ve gelişme döneminde çok önemlidir. Kuraklık nedeniyle bitkinin üst kısımlarının erken kuruması ve soğan verimimin azalması lale soğanı üretimini olumsuz etkiler. Geç sulama çiçek tomurcuğu farklılaşmasının azalmasına yol açar. Su miktarının belirlenmesinde toprağın yapısı ve bitkinin gelişme durumu önemli rol oynar. Bitkinin çiçeklenme gibi gelişmesinin yoğun olduğu dönemde ilk dönemi veya son döneminde yapılacak sulamaya göre daha fazla su kullanılır. İyi vasıflı topraklarda sulama suyu az kullanılırken kumlu topraklarda daha fazla olabilir. Tohum bağladıktan sonra bitkinin yaprakları sararmaya başlar bu dönemde sulama yapılmamalıdır.

Bir yanıt yazın

1.9k
294