Çiçekler Donmasın Diye Ne yapılır?

Ağustos 6, 2021

Çok sert geçen kış aylarında çiçekler budanmalıdır. Çiçekler dışarda ise topraklarla üzerine örtmeniz büyük önem arz eder. Topraklar çiçek ve gül türlerinin donmasını engeller. Budamadan üzerini örterseniz bazı sürgünler uzayabilir ve çürüme meydana gelebilir.

Balkon bitkisini soğuklardan kurumak için bir müddet boş bir odaya belirli bir sıcaklıkta tutarak koruyabilirsiniz. Balkonların kapatılma duruma varsa balkon pencereleri kapatılabilir.

Çiçekler Soğuklardan Nasıl Korunur?

Kışın zarar gören dalları keserek dondan koruma, Bahar mevsimim aylarında yeni sürgünler toprak altında kalan yaşlı bölümden meydana gelir. Bunu dışında diğer bir soğuktan korunma yöntemi de gül bitkisi kış mevsimini atlattıktan sonra soğuktan zarar gören dallar budama tekniği ayırt etmeksizin sağlıklı olan dokuya ulaşıncaya kadar kısaltılır. Burada önemli olan asıl konu gül bitkisini kurtarabilmektir.

Çiçekler Donmasın Diye Ne yapılır

Ülkemizde Konya, Erzurum, Erzincan gibi kış mevsimleri çok soğuk geçen illerde bu yöntemler uygulanmalıdır. Gül bitkisinin dip kısmı gübre, saman, toprak karışımı ile tamamen örtülür. Dalları ise hasır gibi yarı hava geçiren malzemeler ile sarılarak muhafaza edilir.

Bitkilerin temel fizyolojik yaşam olayları üzerine en etkili iklim faktörü sıcaklıktır. Bahçe bitkilerinin gelişebilme sıcaklıkları yaklaşık olarak 5-36 0C’dir.Düşük sıcaklıkların bitkilere olumsuz etkisi don zararı şeklinde ortaya çıkmaktadır.Don zararı ise suyun donma sıcaklığının  altındaki sıcaklıklarda oluşur ve bütün bitkilerde zarar yapar. Don zararı, oluştuğu döneme kış soğukları,ilkbahar geç donları,sonbahar erken donları olarak  üçe ayrılır.

Kış süresince dinlenme halinde bulunan meyve ağaçlarında kış soğukları nedeni ile sıcaklığın çok düşük sıcaklıklarda seyretmesi tür ve çeşide bağlı olarak farklı derecelerde öncelikle çiçek tomurcuklarından başlayarak hasara sebep olabilmektedir. Gövde ve ana dallar  oldukça düşük sıcaklıklara dayanabilmektedir. Genç dallar ve çiçek tomurcukları daha yüksek sıcaklıklarda zarar görmektedir. Elmada gövde ve ana dallar -35,-40 oC, Kirazda -30,-40 oC, Erikde -20, -25 oC ye kadar dayanabilmektedirler. İlkbahar geç donları iç bölgeler ile İlimiz gibi  geçit yörelerinde zaman zaman zarar oluşturmaktadır.