Güllerde kara leke hastalığı tedavisi

Kasım 14, 2021 Yazarı admin 0

Güllerde meydana gelen pas hastalığı nasıl ortadan kaldırılır. Güllerde pas hastalığı latincede Phragmidium spp. anlamına gelir. Güllerde kara leke ve pas ile alakalı sorunlardan nasıl kurtulabilirsiniz. Güllerde pas hastalığı ve güllerlede kara leke hastalığına çözümler. Gül yaprağı neden Siyahlaşır? Güllerde külleme ne iyi gelir? Kurumaya başlayan güle ne yapılır? Gül ağacı neden kurur? llerde Kara leke hastalığı doğal tedavisi Güllerde külleme hastalığı doğal mücadele Kara leke hastalığı tedavisi Gül kara leke hastalığı ilaçları Gül yapraklarında beyaz lekeler Bitkilerde kara leke hastalığı Gül yaprak yanıklığı Yapraklarda siyah lekeler.

Güllerde meydana gelen hastalıklara çözümler

Güllerde oluşan hastalıklar; İlkbaharda dal, yaprak, tomurcuk sapı ve çanak yapraklarında portakal kırmızısı renginde kabartılar halinde esidiler görülür. Yaz aylarında yaprakların alt yüzeylerinde san renkli 0,5 – 1 mm çapında üredospor yatakları oluşturur. Sonbahara doğru koyu kahve ile siyah renkli teleutospor yatakları oluşur. Fungusun ara konukçusu yoktur. Kışı yere düşen yapraklar üzerinde teleutospor ve genç dallar üzerinde misel halinde geçirir. Genç dallardaki miseller 3 yıl canlılıklarım korurlar. İlkbaharda ilk enfeksiyonlar, teleutosporların çimlenmesi ile oluşan basidio sporların genç gül sürgünlerini enfekte etmesi ile olur.

Gül yaprakları neden siyah lekeler?

Gül yapraklarında siyah lekeler genellikle mantar hastalıkları olarak bilinen bir durum olan “kara leke hastalığı”ndan kaynaklanır. Kara leke hastalığı, Diplocarpon rosae adı verilen bir mantarın neden olduğu bir hastalıktır. Bu mantar, nemli havalarda ve sıcak iklimlerde gül bitkilerinde yaygın olarak görülür.

Kara leke hastalığına sahip yapraklar üzerinde siyah veya koyu kahverengi lekeler ortaya çıkar. Bu lekeler zamanla büyüyebilir ve yaprakları kaplayabilir. Hastalık ilerledikçe yapraklar sararır, kurur ve dökülür.

Kara leke hastalığı, genellikle yapraklara su püskürtmek veya sulama sırasında yaprakları ıslatmak gibi nemli ortamların oluşmasından kaynaklanır. Bu nedenle, gül bitkilerini sularken yaprakları ıslatmamak önemlidir.

Kara leke hastalığına karşı önlemler arasında hastalıklı yaprakların düzenli olarak temizlenmesi, bitkilerin uygun şekilde havalandırılması, gübreleme ve sulama konusunda dikkatli olunması yer alır. Ayrıca, hastalığın yayılmasını önlemek için bitkilerin uygun konumlarda dikilmesi ve gerektiğinde fungisit kullanılması da önerilir.

Özetlemek gerekirse, gül yapraklarındaki siyah lekeler genellikle kara leke hastalığından kaynaklanır, bu da nemli ve sıcak havalarda mantar enfeksiyonunun gelişmesine yol açar. Bitkilerin bakımı ve uygun önlemlerin alınması, kara leke hastalığının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Güllerde kara leke hastalığı tedavisi

Güllerde çıkan hastalığın belirtileri nelerdir; Hastalık önce yaprak, dal ve tomurcuk saplarında sarımtrak lekeler halinde görülür. Daha sonra bu lekeler kırmızıya dönüşür. Lekeler hafifçe kabarık püstüller halindedir. Bu püstüllere sori (tekil: soruş) adı verilir. Pas hastalığı yağ ve süs güllerinde direkt ve indirekt olmak üzere iki şekilde zarar yapar. Direkt olarak üründe yaptığı zarar; İlkba-harda çiçek tomurcuklarının sap ve çanak yapraklara olan enfeksiyonlardan dolayı to-murcukların açılmaması şeklinde olandır. Bu şekildeki zarar % 5-8 oranında kalmaktadır. Asıl zarar indirekt yolla olmaktadır. Pas hastalığı yapraklarda lekeler oluşturdu-ğundan yaprak fonksiyonunu yapamaz. Lekelerin kapladığı alan ile orantılı olarak özümleme faaliyeti azalır. Bunun sonucunda da fizyolojik denge bozulur. Bitkinin beslenememesinden dolayı gıda noksanlıkları oluşur, çiçek miktarı azalır ve çiçekler normal formlarını alamazlar. Bütün bunların sonucunda da gül yağı kalitesi bozulur, kantite azalır. Hastalık özellikle Isparta ve Burdur ilinde yağ gülü üretim alanlarında yaygın olduğu gibi süs gülü yetiştirilen bütün bölgelerde rastlanılmaktadır. Gül pası hastalığı sadece gül türlerinden görülmeketdir.

Gül pası hastalığından korunma yolları

Gül yaprakları neden siyah lekeler?; İlkbaharda esidiler görüldüğü zaman hastalıklı dallar budanmalıdır. Esidioporları etrafa yaymamak için sürgünleri kesmeden önce üzerine ispirto, karbolineum gibi maddeler sürülmeli ve kesildikten sonra bunlar yakılmalıdır. Toprağa düşmüş yapraklar toplanarak imha edilmeli veya derince gömülmelidir. Kimyasal Mücadele, İlaçlama Zamanının Tesbiti. Yağ Güllerinde İlaçlama : Çiçek tomurcukları kırmızı uç göstermeden 20-25 gün önce. İlaçlama tomurcuklar teşekkül ettiği fakat kırmızı uç göstermeden önce. İlaçlamadan 10-15 gün sonra. İlaçlama ; Hasat biter bitmez. Gül yağında kalıntı sorunu olmayan ilaçlar gerektiğinde ikinci ilaçlamadan sonra gül hasadı sırasında bir kez daha uygulanabilir.

Güllerde meydana gelen kara leke hastalığı tedavisi, Süs Güllerinde pas hastalığı ile mücadele; İlaçlamalara ilk pas püstülleri görülür görülmez başlanmalı ve hastalığın seyrine göre tüm vejetasyon süresince ilaçlamalara devam edilmelidir. Kullanılan İlaçlar ve Dozları: Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır. Kullanılacak Alet ve makinalar. Adi basınçlı sırt pülverizatörü ile sırt atomizörleri en uygun aletlerdir. İlaçlama Tekniği İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalıdır. İlaçlı su karışımına % 0.2 oranında yayıcı yapıştırıcı ilave edilmelidir. İlaçlamalarda bitkinin bütün yüzeyinin ilaçlı suyla kaplanmasına dikkat edilmelidir.