Budama neden yapılır, budamanın faydası nedir?

Ağaç ve Bitkilerde Niçin Budama Yapılır? Genç fidanların budanması sağlıklı bir büyüme ve meyve veriminin artması için yapılır. Meyve veren bütün ağaçların budanması ağaçlara faydalıdır. Hemn meyve kalitesini hemde ağaçların sağlıklı bir büyüme göstermesine sebep olur. Ağaç budama belli mevsimlerde ve ağaç türüne göre yapılırsa daha faydalı olur. Ağaçları budamanın diğer bir sebebi ise dalların aralıklarını iyi ayarlamaktır. Yani seyreltme budaması yapılır. Bu budama şeklide özellikle büyük meyve bahçelerinde ziraat mühendislerinin veya alanında uzman bilir kişilerin yapmasında büyük yararlar vardır. Budama işleri yapılır.

Bitki Türlerinde Budama Şekilleri Nelerdir?

Dünya’da tarımsal faaliyetlerin tarihçesi çok eski zamanlara dayanmakta, insanoğlunun temel ihtiyacı olması sebebiyle populerliğini muhafaza etmektedir. Gittikçe artan dünya nüfusu ve üretim alanlarının kısıtlı olması sebebiyle ihtiyaçlar arttıkça bilim adamları birim alandan daha fazla ürün alabilmenin yollarını aramışlardır. Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak işleme, sulama, gübreleme, mücadele gibi tedbirlerin yanında her yıl budamanın da yapılması zorunludur.

Bitki Türlerinde Budama Şekilleri Nelerdir?

Ağaç ve Bitki Budamanın Faydaları

  1. Gövde üzerinde ana dalların sayıları ve dağılışları düzenlenerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli bir taç oluşturmaları sağlanır.
  2. Meyve ağaçlarının en kısa sürede ürün vermesine yardımcı olunur.
  3. Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanmış olur.
  4. Budama ile meyve iriliği, meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar.
  5. Ağaç büyüklüğü ve dalların sıklığı direk kontrol altına alınabilir.
  6. Püskürtülerek yapılan ilaçlamanın etkinliği artırılabilir.
  7. Hastalıklı ve kuru dallar alınarak mücadeleye yardımcı olunur.
  8. Alet ve ekipmanların çalışabilmesi için gerekli boşluklar oluşturulmuş olur.
  9. Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır.
  10. Bazı meyve türlerinde görülen bir yıl çok bir yıl az veya hiç ürün vermeme durumu azaltılmış olur. Hasat daha kolay yapılır.

Ağaç Budama Takvimi Nasıl Belirlenir?

Budama zamanı, meyve ağacının büyümesini, kesimlere karşı göstereceği tepkiyi, verimini ve ekonomik ömrünü etkiler. Budama kış ve yaz (yeşil ) olmak üzere iki ayrı mevsimde yapılabilir. Budama zamanı, meyve ağacının toplu büyümesini, kesime karşı göstereceği tepkiyi, verimini, fizyolojik ve ekonomik ömrünü etkiler. Budama kış ve yaz (yeşil) olmak üzere iki ayrı ve zıt mevsimlerde yapılır.

Bir yanıt yazın

1.9k
294