Türkiye’de yetişen orman ağaçları

Türkiye’de yetişen orman alanı ağaçları oluşturan çeşitli türler mevcuttur. Türkiye’de ormanlık alanı ağaçları en çok yetişen ağaç türüne göre sıralanmıştr. Türkiye’de ormanlık alanlarımızı oluşturan ağaç çeşitleri 18 adettir. Türkiye’nin ormanlık lanlarını bu ağaçlar oluşturmaktadır. Ormanlık alanı kapsayan bazı ağaçlarda mevcuttur ama en çok yetişen ve ormanlık alanlarımızda bulunan ağaçlar aşağıdaki şekildedir.

Ülkemizde ormanlık alanları oluşturan ağaçlar

Ülkemizin her bölgesinde yetişen orman alanı ağaçlarımız şu şekildir. Ormanlarımızı oluşturan ağaçlar en çok yetişme sırasına göre listelenmiştir. Türkiye’de yetişen orman ağaçları listesi;

 • Meşe
 • Kızılçam
 • Karaçam
 • Kayın
 • Ardıç
 • Sarıçam
 • Göknar
 • Sedir
 • Ladin
 • Fıstıkçamı
 • Kızılçam
 • Kestane
 • Gürgen
 • Sahilçamı
 • Kavak
 • Fındık
 • Defne
 • Dişbudak

2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye ormanlarında tutulan karbon miktarı yaklaşık 2 milyar ton olarak hesaplanmıştır.
Yapılan hesaplamalara göre ülkemiz ormanları yıllık 43 milyon ton oksijen üretmektedir.

Ormanlık alanın %33’ünü yapraklı ormanlar (meşe, kayın, kızılağaç, kestane, gürgen gibi ağaç türleri), % 48’ini iğne yapraklı (ibreli) ormanlar (kızılçam, karaçam, sarıçam, göknar, ladin, sedir gibi ağaç türleri), %19’unu ise ibreli+ yapraklı karışık ormanlar kaplamaktadır. Ormanlarda yayılış alanı olarak en fazla meşe (5,9 milyon ha) yayılış göstermekte, ondan sonra alan büyüklüğü sırasına göre kızılçam, karaçam, kayın, sarıçam, ardıç, göknar, sedir, ladin, fıstıkçamı, kızılağaç, kestane, gürgen, kavak, ıhlamur, dişbudak ve okaliptüs gelmektedir. Ormanlarda yayılış gösteren ağaç türlerinin oluşturduğu ormanların normal kapalı, boşluklu kapalı ve toplam alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Türkiye ormanlarda ne tür ağaçlar olur?

Türkiye’de Ormanlar; insanlığa gıda, yakıt, barınak, temiz hava ve su, ilaç, gelir kaynağı, istihdam, dinlenme, peyzaj gibi maddi-manevi birçok ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel faydalar sunan tabii bir kaynaktır. Bir ekosistem olarak orman, belirli bir kapalılıkta ağaçlar, diğer bitki ve hayvan topluluğu ile topraktaki gözle görünmeyen diğer organizmaların cansız çevreyle belli bir denge içinde karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşimde bulunduğu canlı bir sistem ve topluluktur. Bu paha biçilemeyen tabii kaynağın maddi ve manevi faydalarının ve hizmetlerinin kıyamete kadar sürmesi, tabiatına uygun olarak sürdürülebilirlik ilkesi ile idare edilmesine bağlıdır.

Türkiye ormanlarda ne tür ağaçlar olur?

Meşe, Kızılçam, Karaçam,,Kayın, Ardıç, Sarıçam, Göknar, Sedir, Ladin, Fıstıkçamı, Kızılçam, Kestane, Gürgen, Sahilçamı, Kavak, Fındık, Defne ve Dişbudak ağacı orman alanlarımızı oluşturmaktadır. Türkiye 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu zenginlik içerisinde ormanlar da tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tutmaktadır. 2020 yılı itibarıyla yapılan tespitlere göre ormanlık alanlar, ülke alanının %29,4’ ünü kaplamaktadır. Bu alanlara ağaçsız orman alanları dahil edilmemiştir.

Bir yanıt yazın

1.9k
295