Devlet ormanlarında ağaç kesmenin cezası

Özellikle ormanlık alanlarda ağaç kesimi izinsiz yapılamaz. Devletin ormanlarından ağaç kesme idari cezaları olmaktadır. Ormanların yok olmaması için orman ağaçlarımız koruma altına alınmıştır. Devlet ormanlarından ağaç kesimi yapabilmek için anca devlet kendi kesim yapabilecek bir durumdadır. İzinsiz yapılan orman ağaçların kesim idari ve maddi cezalar ile belirli yaptıramları kapsamaktadır.

Ormanlık alanlarda ağaçları koruma kanunu

Devlet ormanlarında:

  • Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak,
  • tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak;
  • Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran
  • veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;
  • (Değişik : 3/11/1988 – 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai
  • nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;
  • (Ek : 3/11/1988 – 3493/1 md.) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak
  • suretiyle avlanmak;
  • (Ek : 3/11/1988 – 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak;
  • Yasaktır.

Bir yanıt yazın

1.9k
294