Türkiye’de kestane hangi illerde yetişir?

Nisan 27, 2020

Kestane hangi illerde yetişir?

Türkiye’de kestane ağaçları geniş bir bölgede yetiştirilmektedir. Giresun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Akçakoca, Karasu, Kütahya Simav, Ödemiş’in Bozdağ ve Kocaeli Gölcük taraflarında vb bölgelerde kestane ağacı yetişir. Kestana ağaçlarını meyvesi için veya diğer mobilya yapımında kullanmak için yetiştirenler vardır. Bazı kestane ağaçları özel mülklerde olanlar zamanla çevreye zarar verebileceği için budama işlemi gerekmektedir. Kestana ağaçlarınızı budayabiliriz.

Kestana Ağaçları Budama

Kestane ağaçları hakkında bilgiler

Propfesyonel ekipler ile bahçelerde ve iş yeri çevrelerinde bulunan kestana ağacı budama işlemi yapılır. Kestana budama işi ağaçlar uzun boylu olduğu için kesinlikle vinç ile yapılmalı ve güvenlik önlemlerine azami dikkat edilmelidir. Kestana ağaçları budama hizmetleri için Mavituğ Peyzaj olarak sizlere en yi desteği sunmaktayız. Kestane ağaçları bakımı ve budama işlemi için, hastalıklarla mücadele alanında da sizlere çözüm sunuyoruz.

Kestana Ağacı hakkında bilgi

Kestane kışın yaprağını döken, Fagaceae familyasına ait önemli bir orman ağacıdır. Dünyada kestane cinsinin 10-12 türü olduğu bilinmekle birlikte, Türkiye’de tabii olarak bulunan tek türü ise Anadolu kestanesi (Castanea
sativa Mill)’dir. Anadolu kestanesi olarak bilinen ve geniş-yuvarlak taç yapısına sahip olan bu ağaç türü 25-30 m’ye kadar boylanabilen, 1000 yaşına kadar yaşayabilen çok uzun ömürlü bir ağaçtır. Ülkemizde anıt ağacı
niteliği kazanmış çok sayıda kestane ağacı mevcuttur. Ağacın tomurcukları uzun ve yeşilimsi renktedir. Yaprakları 10-25 cm uzunluğunda, kenarları sivri dişli, sert yapılı, üst yüzü koyu, alt yüzü ise soluk yeşil renktedir. Çiçeklenmesi bitkinin yapraklanmasının hemen akabinde ilkbahar sonuna doğru olur. Yaprak ve kabukta tanen bulunmaktadır. Erkek çiçekler dik vaziyette, 1-3 (5) salkımlı, salkımların her birindeki brahteler birbirine karşılıklı durur. Çiçek örtüsü 6 kısımlıdır. Stamenler 10-12 (20)
kadardır. Tüylü dişi organ gelişmemiştir. Dişi çiçekler erkek çiçeklerin yakınında oluşur. Nadiren tek tek bulunur. Yumurtalık 6-9 gözlüdür. Boyuncuk 6-9 kadar, tepecik uçta, çok küçük noktalıdır. Kupula 2-4 arasında çeneklere ayrılır. Brahteler dikensidir. Kupula içerisinde 1-3 kadar meyve bulunur. Daha fazlası Kestana ağacı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Kestana Ağacında Hastalık Çeşitleri

Kestane Dal Kanseri; Hastalığın sporları, rüzgar, böcek ve kuşlarla taşınarak, ağaçlarda açılmış yaralardan girip, kambiyum ve canlı odunda gelişmektedir. Hastalık dallarda ise, hastalığın oluştuğu yerin üst bölümü,
gövdede ise, önce bazı dallar sonra da ağacın tamamı kurur.

Kestane Mürekkeb Hastalığı; Phytophthora kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları toprak kökenli 100’den fazla etmen tarafından oluşturulmaktadır. Bu hastalık etmenlerinin çok fazla sayıda konukçuları vardır. Ülkemizde 3 Phytophthora türü belirlenmiştir. Bunlar; P. cambivora, P. cinnamomi ve P. plurivora’dır.

Kestane Meyve Hastalıkları; Kestane meyvelerinde çürümeye yol açan Penicillium, Trichoderma, Rhizoctonia, tohumlarda ayrıca patojen olduğu
bilinen Fusicoccum sp., Fusarium monilliforme, F. oxysporum,
Phomopsis sp. bulunmuştur