Meyve ağaçları nasıl ve ne zaman budanır?

Ağustos 20, 2021

Meyve ağaçlarını budamak verimi ve ağaç sağlığını kesinlikle artırmaktadır. Meyve ağaçları düzenli ve bilir kişiler tarafından budanmalıdır. Meyve ağaçları budamanın çeşitli yolları ev zamanları vardır. Meyve ağacında budama meyvenin kalitesinide artırır. Meyve ağaçları budanmalıdır. Meyve ağaçlarını ne zaman budamalısınız? Meyve ağaçları budama teknikleri nelerdir? Kimler meyve ağacı budayabilir? Her çeşit meyve ağacı budama için belirli yollar ve zaman vardır. Meyve ağacını budamak faydalıdır ama meyve ağacının gereksiz budama zararlıdır.

Meyve ağaçlarının gereksiz budanmasının zararları nelerdir?

Gereksiz budama ağacın zayıflamasında çok etkilidir. Zayıflanmaya neden olduğu için dolayısı ile ağacın ömrü kısalır. Verim miktarını azaltır, tabi halinde büyüyen bir ağacın, bütün ömrü boyunca ve ortalama yıllık verimi, sürekli bir şekilde budanan bir ağaca göre, çok daha yüksektir. Ağacın verime yatmasını geciktirebilir.

Meyve ağaçlarının budanması

Meyve ve diğer ağaçlarda tabiatları içinde her zaman budama mutlaka yapılması gereken şartlardan değildir. Optimal şartlarda, yani ağaçların yaşamalarına tamamıyla uygun olan çevre şartları içinde, budama mutlak yapılması gereken zorunlu iş olmadığı gibi, meyve ağaçlarında iyi ve bol meyve elde etmenin de temel koşulu değildir. Bol ve iyi bir mahsul elde etmenin yolu budamadan önce meyve ağacı türüne göre seçilmiş uygun bünyeye sahip tahlili yapılmış ve eksik besin maddeleri tamamlanmış toprak yapısı, gereği gibi hazırlanmış dikim yatağı,sürekli olarak iyi beslenmeye, yapraklarının sağlıklı tutulmasına, toprağın işlenmesine yeterli ve dengeli gübrelenmesine ve sulanmasına bağlıdır.

meyve ağacı budama faydaları, meyve ağacı nasıl budanır, meyve ağacı budama şekli

Meyve Ağacının Budamanın En Önemli Sebepleri Nelerdir? Ağaca şekil vermek, nemi dengelemek, ışığı dengelemek, odun dalları ile meyve dalları arasındaki dengeyi sağlamak. Bu amaçlarla meyve ağacının budamanın ağaçlara ve meyve kalietsine direkt etkisi vardır.

Meyve ağaçlarının budama şekilleri nasıl olur?

A’dan Z’ye meyve ağacı budama şekilleri nelerdir. Meyve ağacının nasıl budamalıyız;

  • Bakım budaması: Orta yaşa gelmiş ağaçlarda, odun dalları ile meyve dalı arasındaki fizyolojik dengeyi sağlamak için fazla olan meyve dalları alınarak, vegetatif büyüme teşfik edilerek, fazla mahsülden yorulacak ağacın dinlenme peryoduna girmesinin önüne geçerek, ağacın çabuk yaşlanmasını önlemek ve kaliteli meyve elde etmek.
  • Dikim budaması: Kök ve dalların kısaltılması, fazlalarının azaltılması.
  • Gençleştirme budaması: Çok yaşlı ağaçlarda kuru, sıklaşmış, birbirine girmiş dallar alınır. Ağacın taç yapısı küçültülür.Üst tarafta yeni sürgünler teşfik edilir.
  • Meyve dalı budaması: Fazla olan odun dalları varsa budanarak,meyve dalı sayısı artmasına teşfik etmek.
  • Şekil budaması: Dikimden sonra doruk dalın yüksekliğini kontrol ederek yan dalların gidiş yönü ve sayıları ile dengeyi sağlayarak genel olarak piramit form vermek. Şekil budamasında standart şekil üst açı ortalama 110 derece olmalıdır.

Meyve ağaçlarının budama takvimi hangi aylardır? Bütün meyve ağaçlarının budama zamanı sonbahar ayıdır. ilkbahar ayı başlama sürecidir. Genel kanı ise ağaçların yeşil yaprakları tamamen yok olduktan sonra budama için en uygun zamandır.

Meyve Ağaçlarına Budama Yapmanın Faydası Var Mı? Gövde üzerinde ana dalların sayıları ve dağılışları düzenlenerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli bir taç oluşturmaları sağlanır. Meyve ağaçlarının en kısa sürede ürün vermesine yardımcı olunur. Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanmış olur. Budama ile meyve iriliği, meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar. Ağaç büyüklüğü ve dalların sıklığı direk kontrol altına alınabilir. Püskürtülerek yapılan ilaçlamanın etkinliği artırılabilir. Hastalıklı ve kuru dallar alınarak mücadeleye yardımcı olunur. Alet ve ekipmanların çalışabilmesi için gerekli boşluklar oluşturulmuş olur. Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır. Bazı meyve türlerinde görülen bir yıl çok bir yıl az veya hiç ürün vermeme durumu azaltılmış olur. Hasat daha kolay yapılır.

Meyve Ağaçlarında Kış Budaması Yapma

Kış Budama Zamanı Kışı ılık geçen yerlerde meyve ağaçlarının kış dinlenmesine girmelerinden sonraki süre, budama bakımından, en uygun bir zaman dilimidir. Ancak kışı sert geçen yerlerde şiddetli donlardan önce, budamanın yapılması doğru olmaz. Meyve ağaçlarını budamak için en uygun dönem, yaprak dökümünü izleyen günlerle ilkbahar gelişme periyodunun başlaması arasında geçen dönemdir.

Meyve Ağaçlarında Yaz Budaması Yapma

Yaz Budama Zamanı Yaz boyunca meyve ağaçlarında sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme, dalların birbiriyle karşılıklı olarak bağlanmaları ve açıların genişletilmeleri, daraltılmaları gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz budaması denir. Yaz budamasında anaç, meyvelerin daha iyi renklenmelerini sağlamak, vejetatif gelişmeyi düzenlemek, kış aylarında yapılacak budama işlemlerini azaltmak ve derim işleri ile kültürel etkinlikleri geliştirerek kolaylaştırmaktır. Yaz budaması özellikle meyve ağaçlarının şekillendirme yıllarında yapılması gerekli olan önemli bir teknik işlemdir. Meyve ağaçlarında, yaz budaması ilkbahar gelişme periyodunun sonu ve yaz gelişme periyodu içerisinde sürgünler odunsulaşmaya başladıktan sonra yapılabilir.

Meyve ağacı budamanın prensipleri nelerdir? Meyve ağacı budamak bilimsel bir işlemdir. Budamanın bir bilim dalı olduğu ve mutlak uyulması gereken kurallarının olduğu baştan kabul edilmelidir. Bu bölümde genel budama prensipleri ve gerekçelerinden bahsedilecektir. Buradaki prensiplerin genel anlamda pratik hale dönüşmesi ise yıldan yıla yapılan budamalar ile tecrübe kazanan kişilerin becerisine bağlıdır. Bilgi, deneyim ve uygulamaya aktarmayı birleştirmek başarının anahtarıdır.