Yediveren limon ağacı yaprakları neden sararır?

Haziran 4, 2023

Yediveren limon ağacının yapraklarının sararması durumunda, yaprakları dikkatlice incelemek, bitkinin bakımını düzenlemek ve gerekirse bir bahçe uzmanından yardım almak önemlidir. Yediveren limon ağacının yapraklarının sararması birkaç farklı nedenle ilişkilendirilebilir:

 1. Besin eksikliği: Yediveren limon ağacının yapraklarının sararmasının en yaygın nedenlerinden biri besin eksikliğidir. Özellikle demir, magnezyum, azot veya çinko gibi minerallerin yetersiz olduğu durumlarda yapraklar sararabilir. Bu eksiklikler genellikle toprakta besin maddelerinin yetersiz olduğu veya kök sisteminden yeterince emilemediği durumlarda ortaya çıkar. Toprağın düzenli olarak gübrelenmesi ve uygun besin takviyeleri yapılması yaprak sararmasını önleyebilir.
 2. Sulama problemleri: Yediveren limon ağacının yaprakları sararabilirse, sulama problemleri de rol oynayabilir. Hem fazla sulama hem de yetersiz sulama yaprakların sararmasına neden olabilir. Aşırı sulama köklerin çürümesine ve oksijen eksikliğine yol açarak yaprakları sarartabilir. Yetersiz sulama ise bitkinin su ihtiyacını karşılayamamasına ve yapraklarda kuruma ve sararma belirtilerine neden olabilir. Toprağın nem seviyesini düzenli olarak kontrol etmek ve bitkiye uygun miktarda su vermek önemlidir.
 3. Hastalık veya zararlılar: Yediveren limon ağacının yapraklarının sararmasının bir diğer nedeni hastalık veya zararlı organizmalardır. Örneğin, sitrus yaprak bitleri, yapraklarda sararma, kıvrılma ve solma belirtilerine neden olabilir. Mantar hastalıkları da yapraklarda lekeler veya sararmaya neden olabilir. Bu durumda, yaprakları dikkatlice kontrol etmek ve gerektiğinde uygun mücadele yöntemlerini kullanmak önemlidir.
 4. Stres faktörleri: Yediveren limon ağacı, aşırı sıcak veya soğuk hava, rüzgar, don gibi çevresel stres faktörleriyle karşı karşıya kaldığında yaprakları sararabilir. Ayrıca, köklere zarar veren inşaat çalışmaları veya kök sıkışması da bitkinin stres yaşamasına ve yapraklarda sararmaya neden olabilir.
Yediveren limon ağacı yaprakları neden sararır

Yediveren limon ağacının yapraklarının sararması durumunda, yaprakları dikkatlice incelemek, bitkinin bakımını düzenlemek ve gerekirse bir bahçe uzmanından yardım almak önemlidir.

Yediveren limon ağaçlarında meydana gelen bazı hastalıkalr vardır. Yediveren limon ağaçlarında hangi hastalıklar olur ve bu hastalıklar meyve kalitesine veya ağaçlara zarar verir mi? Yediveren limon ağaçlarında oluşan hastalıkların önlemleri nasıl alınır? Yediveren limon ağacında hastalık belirtisi varsa hangi çözümleri denememiz gerekiyor. Yapılan çalışmalarda limonun Turunç (C. aurantium) x Ağaç kavunu (C. medica) melezi olduğu belirlenmiştir. Limon özellikle subtropik iklim kuşağına iyi adapte olan bir türdür. Mantari
hastalıklara duyarlılığından dolayı nemli subtropik ve tropik bölgelere iyi adapte olamamakta ve bu
bölgelerde kalite düşük olmaktadır.

Limon ağacı hastalığı nedir?

Nisbi rutubet oranı da meyve döküm ve kalitesini etkiler. Ülkemizde kasım aylarında bahçelerde belli bir nem oluşur. Kuru rüzgarlar nedeniyle yazın ve sonbahar başlangıcında bahçelerde sulama yapılması çok önemlidir. Ayrıca denize yakınlık uzaklık hava oransal nemini etkilemektedir. Hava oransal neminin % 60-70 dolayında olması verim ve kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir. Bu değerin düşük olması meyve kabuklarında kabalaşmaya neden olurken, yüksek olması ise özellikle mantarsal hastalıkların gelişimini teşvik etmektedir.

Yediveren limon ağacının hastalıkları nelerdir?

 • Uçkurutan Hastalığı (Phoma tracheiphila): Hastalığın belirtileri dallarda görülür. Yaprak ayası
  dökülerek yaprak sapları dallarda kalır. En fazla bulaşma ekimde görülür. Enfeksiyon şiddetli olursa
  tamamen kurumalar olabilir. Hastalığın konukçusu turunçgiller olup limon en hassas türdür.
  Budama, kuru alma ve uç alma işlemleri zamanında yapılmalıdır. Özellikle kütdiken limonlarda
  budamayı temmuz, ağustos en geç eylül ayı içinde yapılmış olmalıdır. Uçkurutana ve birçok
  hastalığa karşı sonbaharda azotlu gübre verilmelidir. O yılın sürgünleri kışa odunlaşmış olarak
  girmelidir.
 • Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanma Hastalığı (Phytophthora citrophthora): Hastalanan meyvelerde kahverengi lekeler ve derimsi bir yapı gözlenir. Yapraklar olgunlaşmadan dökülür, ağaçlar tamamen yapraksız kalabilir. Enfeksiyon aşı yerinin üzerinde gövde kabuğunda yaralar oluşturur.
 • Turunçgillerde Kahverengi Leke hastalığı (Alternaria Alternata f.sp.citri): Hastalık çoğunlukla genç sürgün yaprak ve yeşil meyve kabuğu üstünde görülür. Yapraklarda başlangıçta çok küçük olarak görülen lekeler zamanla büyür.
 • Tohum seçimi önemlidir; Fidan üretiminde kullanılacak tohumlar mutlaka virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz olduğu bilinen ağaçlardan alınmalıdır.
 • Anaçlar; Yetiştiriciliği yapılan tüm turunçgil fidanları aşılanmalıdır. Başta hastalık ve çevre
  şartlarına uyum yanında ağacı erken meyveye yatırmak, ağaç ömrünü uzatmak, verimi artırmak,
  meyve kalitesini yükseltmek gibi amaçlarla anaç kullanılmaktadır.
 • Limon bahçesi tesis edilirken bahçe kurulacak olan arazinin uygunluğu yanında yetiştirilmesine karar verilen çeşidin hastalıksız ve kaliteli fidanları temin edilmiş olmalıdır.
 • Hastalıksız fidan Limon ağaçlarından bol verim alınabilmesi için; bahçe tesisinde virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz, anaç-kalem uyuşması iyi, nematodlardan ari, türünün özelliklerini taşıyan, adına doğru, hızlı gelişme gösteren sağlıklı fidanların kullanılması gereklidir.
 • Limonların sulanmasında yapılan en önemli hata, göllendirme şeklinde yapılan salma sulama uygulamasıdır. Bu şekilde yapılan sulamalarda ağaçların gövdesinin ve kök boğazının ıslanması sebebi ile zamklama vb. hastalıklara zemin hazırlanmakta; özellikle ağır topraklı bahçelerde köklerin havasız kalmasına sebep olunmaktadır.
 • Zararlılar ve Mücadelesi; Limon bahçelerinde, yetiştiriciliği olumsuz yönde etkileyecek; çok sayıda hastalık, zararlı, nematod ve yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bunlardan bir kısmı ekonomik zarar oluşturmakta diğer bir kısmı ise potansiyel zararlı durumundadır. Ekonomik zarar oluşturanları baskı altında tutmak ve potansiyel zararlıları ana zararlı durumuna getirmemek için uygun mücadele yöntemleri kullanılması tavsiye edilir. Limon ağacı hastalıkları >>

Yediveren Limon ağacında virüs engellenme

Virüs ve virüs benzeri hastalıkların mücadelesi yoktur. Bu nedenle, hastalığın ağaçlara bulaşmasını engelleyecek kültürel tedbirlerin yapılması çok önemlidir. Bunun için; Virüs ve virus benzeri hastalıklardan temiz fidanlarla bahçe kurulmalı. Sık sık bahçe kontrolleri yapılmalı. Budama sırasında kullanılan aletleri bir ağaçtan diğer ağaca geçerken % 10’luk sodyum hipokloritli suya batırmalı. Virüs hastalıklarının taşınmasında önemli olan yaprak bitleri, yaprak pireleri ve beyaz sinek gibi zararlılarla etkili bir şekilde mücadele edilmeli. Hastalıkla bulaşık olduğu tespit edilen ağaçlar en kısa sürede sökülerek imha edilmelidir. Kurumak üzere olan limon ağacı nasıl kurtarılır? >>