elma ağacı

Elma Ağacı Ne Zaman Budanır?

Mayıs 28, 2020

Elma Ağacı Budama Zamanı

Elma Ağacı Budama bakımlı bir meyve bahçesinde havalar iyi olduğu zaman dalalrda meyve yükü artmaktadır. Elam Ağacı Budama’da çiçek ve meyve seyreltmesi dışında budama ile çiçek gözlerinin bir kısmı atıldığı için dolaylı bir meyve seyreltmesi yöntemidir. Elma ağacında meyve seyreltme meyve iriliği, meyve rengi ve kalitesine etki yapar. Elle seyreltmede her huzmede bulunan 5 çiçeğin ortada bulunan kral meyve dışındakilerin tümü kopartılır. Ancak çok kuvvetli vejetatif gelişme gösteren Starking Delicious, Golden Delicious Mutsu gibi elmalarda, huzmede bir yerine iki meyve bırakılabilir. Ancak Starkrimson delicious ve Starkspur Golden Delicious gibi yarı bodur çeşitlerde bir huzmede birden çok meyve bırakılmaz.

elma ağacı budama

Elma Ağacı Nasıl Budanır?

Meyve bahçeniz var ise burada yapılacak budama şu şekilde olabilir; Elle seyreltmede her huzmede bulunan 5 çiçeğin ortada bulunan kral meyve dışındakilerin tümü kopartılır. Ancak çok kuvvetli vejetatif gelişme gösteren Starking Delicious, Golden Delicious Mutsu gibi elmalarda, huzmede bir yerine iki meyve bırakılabilir. Yetişkin ağaçlarda kurumuş ve çok sık olan dallarda ayrılarak uygun bir şekilde budanır.

Elma Ağacı Budama

Elma, ağaçları yapraklarını döktüğü Kasım ayından itibaren
kış dinlenmesine girer. Yaprakları dökülen tek bahçe ağaçlarını bu mevsimde budayabilirsiniz. Budama yaplırken sık dallar, kuurmuş ve hastalıklı kdallar varsa bu nlar ayıklanır.