Bahçe Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Haziran 3, 2022

İyi bir bahçe hazırladınız ve bahçenizi yeniden hazırlamak istiyorsunuz. Bahçenin nasıl tesis edeceği hakkında bir bilginiz var mı? Hazıır bri bahçenin bakımı ve kurulacak yeni bahçede neler olabileceği hakkında size önerilerde bulunacağız. Bahçe bakımı için öncelikle yapmanız gereket bahçe hazırlığı ve sulama sistemi olum olmayacağı hakkında karar vermenizdir. Büyük bir bahçeye sulama sistemi kurulması önerilir. Bahçe bakımı ve tesisi için çeşitli öneriler. Bahçenizin bakımı nasıl yapılabilir? Eski bahçeyi nasıl yeniden tesisi edebilirm?

Bahçe için toprak tesviyesi

Yeşil alan çalışması gerçekleştirilen alanlarda yol, spor tesisi, çocuk oyun yeri, drenaj sistemi, bahçe ya da farklı amaçlı binalar için yapıların meydana getirilebilmesi için arazinin doğal şartlarını değiştirme ihtiyacı duyulabilir. Tesviye bu amaç doğrultusunda yeşil alan düzenlemesi yapılacak alan içindeki toprağın kazılması, doldurulması ve düzeltilmesi işlemidir. Yeşil alanın tesviyesi esnasında alanların büyüklüğüne göre kazı işlemlerinde dozerler, greyderler, kompresörler taşınma işlemlerinde damperli kamyonlar ince tesviye işlemlerinde ise tırmıklar zeminin sıkıştırılma işlemlerinde ise silindirler kullanılmaktadır. Yeşil alan oluşturulurken en önemli hususlardan birisi arazinin iyi tesviye edilmesidir. Yeşil alan oluşturulurken arazi tesviyesi iyi yapılmaz ise yeşil alan üzerinde su birikintileri, tepecikler gibi çimin sağlığını olumsuz yönde etkileyen mantarlar, küfler gibi zararlıların oluşmasına sebep olan köyü etmenler oluşabilir. Bundan dolayı çim alanı oluşturulurken arazi tesviyesine dikkat edilmelidir.

Bahçeye bitkilerinin dikimi nasıl yapılır?

Yeşil alan olarak oluşturulacak yerde kullanılacak olan bitkilerin dolgun, sağlıklı, güçlü kök sitemine sahip, boyları birbirleri uyumlu, simetrik formlu, böcek ve hastalık bulaşmamış, gövde kabukları diri ve lekesiz, rüzgar-don ve güneşten zarar görmemiş olması gerekir. Bitkileri boyutuna ve cinsine göre çıplak köklü, topraklı ya da kaplı olarak fidanlıklardan ya da bitki üreticilerinden temin edilebilirler. Genel olarak yaprağını kışın döken bitkiler kasım ayı ile mart ayı sonu arasında, iğne yapraklı bitkiler ile her dem yeşil bitkiler de ekim ve nisan ayları arasında dikilmelidirler. Tüplü veya kaplı bitkiler bu belirtilen periyodun haricinde de dikilebilirler. Fakat donlu günlerde, donmuş toprakta, aşırı ıslak olan zeminde veya kurak devre ya da koşullarda bitki dikim işlemi gerçekleştirilmemelidir.

bahçe bakımı, yeni bahçe yapma, bahçemi nasıl yaparım, bahçe yapımı nasıl olmalıdı

Bahçeye çiçek ve bitki dikimi işleri; Dikim esnasında dikkat edilmesi gereken dikim aralığı dikilecek olan bitkilerin türlerine göre farklılık gösterir. Çoğunlukla ortalama boyları düşünülerek çalılar 40-90 cm ağaçlar ise 3-10 m mesafeler ile dikilmelidir. Dikim işlemi gerçekleştirilecek olan noktalarda açılacak olan dikim çubukları dikilecek olan fidan kökünün büyüklüğüne göre çalılarda 30×30 cm ya da 40×50 cm, ağaçlarda 60×80 cm ya da 1×1 m boyutunda açılmalıdır. Dikim işleminde dikim çukurları kazılırken toprağın üst bölümündeki toprak alt kısımdan çıkartılan topraklar kesinlikle karıştırılmadan kenara yığılmalı fidanı açılan çukura yerleştirilmeden önce üst bölümden çıkarılan topraktan 10 cm kalınlığında fidan çukurunun dibine gevşek bir şekilde atılarak fidan yerleştirilmeli fidan çukuru mümkün olduğunca üst bölümden çıkartılan toprakla hava boşluğu bırakılmayacak suretle basıla basıla doldurulmalıdır. Dikim işleminde fidanlıklardan alınan bitkinin kök toprağı seviyesi ile dikim esnasında oluşan toprak seviyesinin eşit olmasına dikkat edilmelidir. Dikimin gerçekleştireleceği alandaki toprağın kötü olması halinde ¼ oranında torf, ¼ oranında hayvan gübresi, ¼ oranında dere mili ve ¼ oranında alanda üst bölümden alınan topraktan iyice karıştırılarak bir dikim harcı meydana getirilip dikim işleminde kullanılmalıdır. Dikim işlemi gerçekleştirildikten sonra dikilen fidanın sallanmaması ya da eğilmemesi, bunu neticesinde de kök toprağının dağılmasını önlemek için fidana 20 cm mesafede kazık çakılarak fidan bu kazığa sabitlenmelidir. Sulama esnasında suyun akıp gitmemesi ve tutulması için fidanın dip çevresinde dış kenarları 10-15 cm olan bir çanak yapılmalı ve sonra da topraktaki hava boşluklarını gidermek için iyice sulanmalıdır. Fidan dikim işlemi gerçekleştirildikten sonra yapılan bu sulamaya can suyu denir.

Bahçeye çim ekimi veya hazır çim serme

Yeşil alan olarak tesis edilen alanlarda çim ekim işlemi 15 mart – 1 mayıs ve 20 ağustos – 15 ekim dönemlerinde rüzgarın olmadığı hava koşullarında yapılmalıdır. Çim ekilecek olan bölgede arazini genel tesviye işlemleri tamamlandıktan sonra üst toprak 10-15 cm derinliğinde işlenmeli eğer çim ekilecek toprağın durumu iyi değil ise ¼ miktarında torf, ¼ miktarında hayvan gübresi, ¼ miktarında dere mili ve ¼ miktarında üst kısımdaki toprakla iyice karıştırılarak tırmık yardımı ile ince tesviyesi gerçekleştirilmelidir. Çim ekiminde tohum yatağı sağlam olmalıdır. Bundan dolayı alanda 70-90 kg ağırlığında silindir ile silindirleme işlemi gerçekleştirilmelidir. Ekimi gerçekleştirilecek olan çim tohumlarının cinsleri ve karışık miktarları ekim işleminin yapılacağı alanın özelliğine ve kullanım amacına göre tercih edilir. Uygun bir şekilde hazırlanmış, çim ekim işlemine hazır toprak üzerine, çim tohumu el yordamı ile metrekareye 50-60 gr olacak şekilde atılır. Kapak toprağı çim tohumlarının üzerinde serilir. Üzerlerinden silindir geçirilmek sureti ile çim ekim işlemi sonuçlanmış olur. Çim kapağı %40 mil, %30 torf, %30 toprak oranları karıştırılıp elenerek elde edilir. Torfun bulunmadığı zamanlarda %15 kompost, %55 mil, %30 toprak oranlarında karıştırılarak kullanılabilir.

Bahçeye sulama tesisatı kurulumu

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini bitki kökleri tarafından alınması için bitkinin ihtiyaç duyduğu bu elementlerin suda erimiş halde bulunmaları gerekmektedir. Bundan dolayı toprakta ihtiyaç duyulan nemin bulunması bitkinin ihtiyaç duyduğu besini alabilmesi için önemlidir. Çoğunlukla insanlar tarafından üretimi gerçekleştirilen dikimi ya da ekimi yapılan bitkiler büyümesi ve gelişmesini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu suyu çiğ, yağmur, kar gibi doğal yollarla temin edemezler. Bundan dolayı bitkinin doğal koşullarla karşılayamadığı su ihtiyacı sulama yolu ile karşılanmalıdır. Yeşil aşan olarak tesis edilecek alanda yağmurlama sulamayı sağlayacak su tesisatı çekilmelidir. Bu su tesisatının çekilebilmesi için döşenecek olan boru çapına göre 30×30, 30×40 ya da 30×50 cm boyutlarında kanallar açılarak toprak altından giden polietilen borularla ana vanadan tesisatın dağılımı yapılır. Sulama projesine göre belirlenen aralıklarla sprink kafalar yerleştirilir. Bu yerleştirilen sprinklerin suyun basınç durumuna göre belirli miktarlarda gruplandırılarak ana borudan ayrı olarak vanalarla çıkışları yapılır. Belli noktalara da can suyu ve ağaç-çalı sulamaları için hortum takılabilecek can suyu ağızları yerleştirilir.

Bahçeye elektrik tesisatı çekme

Peyzaj aydınlatması yeşil alanların güzelliğini ve estetiğini arttırdığı gibi bu alanların gündüz gibi gece saatlerinde de güvenli bir şekilde kullanımını sağlar. Elektrik tesisatı aydınlatma projesine göre alanda 30×30, 30×40 ya da 30×50 cm ebatlarındaki kanallardan polietilen boruların içinde dağıtılır. Yeşil alanın kullanım amacına göre aydınlatma direkleri ve armatürleri kullanılır.